Facebook

Sözlük

guarantee

verb

Türkçe'sigaranti etmek,söz vermek
Türverb
Örnek Cümle
In 1979, when its alliance with Great Britain ended, Malta sought to guarantee its neutrality through agreements with other countries.
Malta, İngiltere ile ittifakının sona erdiği 1979‘da, başka ülkelerle antlaşmalar yaparak tarafsızlığını güvence altına almaya çalışmıştır.

noun

Türkçe'sigaranti,güvence
Türnoun
Örnek Cümle
In 1979, when its alliance with Great Britain ended, Malta sought to guarantee its neutrality through agreements with other countries.
Malta, İngiltere ile ittifakının sona erdiği 1979‘da, başka ülkelerle antlaşmalar yaparak tarafsızlığını güvence altına almaya çalışmıştır.

Alternatif öneriler:

guaranteedguarantor