Facebook

Sözlük

guard

verb

Türkçe'sikorumak, nöbet tutmak
Türverb
Örnek Cümle
A security guard found the tunnel after the gang had left.
Bir güvenlik görevlisi, çete ayrıldıktan sonra tüneli buldu.

noun

Türkçe'sikoruma,nöbetçi
Türnoun
Örnek Cümle
Nearly all countries with coastlines have some form of coast guard service.
Denize kıyısı olan hemen tüm ülkelerin bir biçimde sahil koruma servisleri vardır.