Facebook

Sözlük

guest

noun

Türkçe'si misafir,konuk
Tür noun
Örnek Cümle
The guest speaker pointed out that by 1880 European powers had access to most of the markets in Asia's coastal regions.
Konuk konuşmacı, Avrupalı güçlerin, 1880'e kadar Asya'nın kıyı bölgelerindeki Pazarların çoğuna giriş hakkını elde etmiş olduğunu belirtti.