Facebook

Sözlük

guilty

adjective

Türkçe'sisuçlu,kusurlu
Türadjective
Örnek Cümle
The accused is guilty and is to undergo six months imprisonment.
Zanlı, suçludur ve altı ay hapsedilmesi yatacak.