Facebook

Sözlük

gulf

noun

Türkçe'si körfez
Tür noun
Örnek Cümle
During the Gulf War in 1991, the Iraqi troops caused the worst ever man-made environmental disaster by setting fire to 650 of Kuwait's 950 oilwells.
1991 'deki Körfez Savaşı sırasında, Irak birlikleri Kuveyt'in 950 petrol kuyusundan 650'sini ateşe vererek insan tarafından şimdiye kadar oluşturulmuş en kötü çevre felaketine neden oldular.