Facebook

Sözlük

habit

noun

Türkçe'si alışkanlık
Tür noun
Örnek Cümle
Everyone should make a habit of closing his/her mouth when sneezing and coughing.
Herkes hapşırırken veya öksürürken ağzını kapamayı bir alışkanlık haline getirmelidir.