Facebook

Sözlük

habitat

noun

Türkçe'si yaşam alanı
Tür noun
Örnek Cümle
Unfortunately, due to hunting and habitat loss, many tortoise species are vulnerable to extinction.
Ne yazık ki, avcılık ve yaşam alanı tahribatından dolayı birçok kaplumbağa türü yok olmaya savunmasızdır.