Facebook

Sözlük

habitat

noun

Türkçe'siyaşam alanı
Türnoun
Örnek Cümle
The temperature of the water in an aquarium must be the same as that of the natural habitat of the creatures it houses.
Bir akvaryumdaki suyun ısısı, barındırdığı canlıların doğal ortamlarındaki ısıyla aynı olmalıdır.

Alternatif öneriler:

cohabitationhabitation