Facebook

Sözlük

habitual

adjective

Türkçe'siher zamanki, alışılmış
Türadjective

Alternatif öneriler:

habituallyhabituation