Facebook

Sözlük

hair

noun

Türkçe'si saç,kıl
Tür noun
Örnek Cümle
Your son needn't have had his hair cut because it was not long.
Oğlunuzun saç tıraşı olması gerekmezdi, çünkü saçı uzun değildi.