Facebook

Sözlük

half

adjective

Türkçe'siyarım,buçuk
Türadjective
Örnek Cümle
Some samples provided only half the normal requirements of a healthy adult, assuming a daily ration of 500 grams of cereal and 30 grams of vegetable oil.
Günlük erzak, 500 gr tahıl ve 30 gr sıvı yağ olarak kabul edildiğinde, kimi örnekler sağlıklı bir yetişkinin olağan gerek­sinmesinin yalnızca yarısını sağlıyordu.

verb

Türkçe'siyarıya inmek
Türverb
Örnek Cümle
With an area of approximately two and a half million square kilometres, Arabia is the world's largest peninsula.
Yaklaşık 2.5 milyon kilometre karelik alanıyla Arabistan, dünyanın en büyük yanmadandır.

noun

Türkçe'siyarısı
Türnoun
Örnek Cümle
'The Black Death' is the name given to the plague which swept across Europe in the years 1348-50 and wiped out almost a half of the population.
'Kara Ölüm', 1348-50 yıllarında Avrupa’yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır.