Facebook

Sözlük

half

adjective

Türkçe'si yarım,buçuk
Tür adjective
Örnek Cümle
Brazil, which covers nearly half of South America, is the only Latin American country that derives its language and culture from Portugal.
Güney Amerika’nın neredeyse yarısını kaplayan Brezilya, dilini ve kültürünü Portekiz’den alan tek Latin Amerika ülkesidir.

quantifier

Türkçe'si yarısı, yarım
Tür quantifier
Örnek Cümle
The right side of the brain controls the left half of the body, as well as visio-spatial and visio-maniputative functions These are involved in actions such as hitting a tennis ball, using a pen, not bumping into furniture The left side of the brain controls the right side of the body.
Beynin sağ tarafı, çevreyi görme ve çevreyi denetleme işlevleri yanında, vücudun sol yarısını denetler.

verb

Türkçe'si yarıya inmek
Tür verb
Örnek Cümle
'The Black Death' is the name given to the plague which swept across Europe in the years 1348-50 and wiped out almost a half of the population.
'Kara Ölüm', 1348-50 yıllarında Avrupa’yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır.