Facebook

Sözlük

half

adjective

Türkçe'si yarım,buçuk
Tür adjective
Örnek Cümle
The areas of business, education, and health professions make up more than half of all master's degrees obtained in the US in the year 2006.
İş, eğitim ve sağlık meslek alanları ABD'de 2006 yılında alınan tüm yüksek lisans derecelerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

quantifier

Türkçe'si yarısı, yarım
Tür quantifier
Örnek Cümle
The areas of business, education, and health professions make up more than half of all master's degrees obtained in the US in the year 2006.
İş, eğitim ve sağlık meslek alanları ABD'de 2006 yılında alınan tüm yüksek lisans derecelerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

verb

Türkçe'si yarıya inmek
Tür verb
Örnek Cümle
People who do not consume milk products or other calcium-rich foods that provide even half of the recommended calcium amount may benefit from calcium supplements.
Tavsiye edilen kalsiyum miktarının yarısını bile karşılayacak miktarda süt ürünleri ya da kalsiyum bakımından zengin diğer besinleri tüketmeyen insanlar kalsiyum desteğinden yararlanabilirler.