Facebook

Sözlük

half

adjective

Türkçe'si yarım,buçuk
Tür adjective
Örnek Cümle
Even in 1920 it was known that there were at least half a million galaxies in space.
1920’de bile uzayda en az yarım milyon galaksi olduğu biliniyordu.

quantifier

Türkçe'si yarısı, yarım
Tür quantifier
Örnek Cümle
Although Sabri was to meet me at ten o‘clock, he didn’t arrive till half past ten, so I had to wait for a very long time.
Sabri benimle saat 10’da buluşacaktı ama saat 10.30’a kadar gelmedi; bu nedenle çok uzun bir süre beklemek zorunda kaldım.

verb

Türkçe'si yarıya inmek
Tür verb
Örnek Cümle
The report makes it clear that in 1995 most European countries met almost half of their energy needs by means of natural gas.
Rapor, 1995’de çoğu Avrupa ülkesinin, enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını doğal gaz vasıtasıyla karşıladığını açıkça ortaya koymaktadır.