Facebook

Sözlük

half

adjective

Türkçe'siyarım,buçuk
Türadjective
Örnek Cümle
For example, the inch is based on the length of half the thumb.
Örneğin inç başparmağın yarı uzunluğuna dayanır.

quantifier

Türkçe'siyarısı,yarım
Türquantifier
Örnek Cümle
Although Sabri was to meet me at ten o‘clock, he didn’t arrive till half past ten, so I had to wait for a very long time.
Sabri benimle saat 10’da buluşacaktı ama saat 10.30’a kadar gelmedi; bu nedenle çok uzun bir süre beklemek zorunda kaldım.

verb

Türkçe'siyarıya inmek
Türverb
Örnek Cümle
The report makes it clear that in 1995 most European countries met almost half of their energy needs by means of natural gas.
Rapor, 1995’de çoğu Avrupa ülkesinin, enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını doğal gaz vasıtasıyla karşıladığını açıkça ortaya koymaktadır.