Facebook

Sözlük

half

adjective

Türkçe'si yarım,buçuk
Tür adjective
Örnek Cümle
For example, the inch is based on the length of half the thumb.
Örneğin inç başparmağın yarı uzunluğuna dayanır.

quantifier

Türkçe'si yarısı, yarım
Tür quantifier
Örnek Cümle
Because of the thermal expansion of ocean water and the accelerated melting of glaciers, sea levels are likely to rise by approximately half a metre by the year 2100.
Okyanus sularının ısınarak genişlemesi ve buzulların artan bir hızla erimesi nedeniyle, 2100 yılına kadar deniz seviyelerinin yaklaşık yarım metre yükselmesi muhtemeldir.

verb

Türkçe'si yarıya inmek
Tür verb
Örnek Cümle
Quaoar, which is a spherical object half the size of Pluto on the edge of the solar system, is thought to consist of ice mixed with rock like a comet.
Güneş sisteminin kenarında, Plüton'un yarı büyüklüğünde küresel bir cisim olan Quaoar'm bir kuyruklu yıldız gibi, kayayla karışık buzdan oluştuğu düşünülmektedir.