Facebook

Sözlük

hand

verb

Türkçe'sivermek,uzatmak
Türverb
Örnek Cümle
Early units of measurement included the distance from the elbow to the fingers, the width of the hand and the width of the fingers.
İlk ölçü birimleri dirsekten parmaklara olan uzaklığı, elin ve parmakların genişliğini içerirdi.

noun

Türkçe'siel
Türnoun
Örnek Cümle
The recommendation could have been typewritten, not hand written.
Tavsiye daktilo makinasında yazılabilirdi, el yazısıyla değil.