Facebook

Sözlük

hand

verb

Türkçe'si vermek,uzatmak
Tür verb
Örnek Cümle
The professor wants to know when I will hand the project.
Profesör projeyi ne zaman teslim edeceğimi bilmek istiyor.

noun

Türkçe'si el
Tür noun
Örnek Cümle
Deductive reasoning, on the other hand is the process of reasoning that arrives at a conclusion based on an accepted set of premises.
Öte yandan, tümdengelim yoluyla akıl yürütme, kabul edilen bir dizi sayıltıya dayanarak sonuca varan akıl yürütme sürecidir.