Facebook

Sözlük

handle

verb

Türkçe'siele almak,çözmek
Türverb
Örnek Cümle
There are many situations in which the ability to handle and analyse large quantities of arithmetic data according to instructions is of great value.
Çok sayıda aritmetik veriyi talimatlara uygun olarak ele alma ve çözümleme yeteneğinin büyük önem taşıdığı birçok durum vardır.

noun

Türkçe'sikulp, kol
Türnoun
Örnek Cümle
There are many situations in which the ability to handle and analyse large quantities of arithmetic data according to instructions is of great value.
Çok sayıda aritmetik veriyi talimatlara uygun olarak ele alma ve çözümleme yeteneğinin büyük önem taşıdığı birçok durum vardır.

Alternatif öneriler:

mishandlepanhandlepanhandler