Facebook

Sözlük

handle

verb

Türkçe'si ele almak,çözmek
Tür verb
Örnek Cümle
Project management is a competency that leaders can use in their organizations to handle increasing complexity with higher success rates and acceptance, and lower uncertainty and costs.
Proje yönetimi, liderlerin şirketlerinde yüksek başarı oranları ve kabulüyle artan karmaşıkların üstesinden gelmek ve belirsizlik ve maliyetleri düşürmek için kullanabildikleri bir beceridir.

noun

Türkçe'si kulp, kol
Tür noun
Örnek Cümle
There are many situations in which the ability to handle and analyse large quantities of arithmetic data according to instructions is of great value.
Çok sayıda aritmetik veriyi talimatlara uygun olarak ele alma ve çözümleme yeteneğinin büyük önem taşıdığı birçok durum vardır.