Facebook

Sözlük

hard

adjective

Türkçe'sizor,çetin; katı
Türadjective
Örnek Cümle
At the time Darwin was developing his theory, no hard evidence for genes existed.
Darwin, kuramını geliştirdiği sırada, genler için sağlam hiçbir kanıt yoktu.

adverb

Türkçe'sigüçlükle,şiddetle
Türadverb
Örnek Cümle
However hard he tried, he always acted contrary to whatever he was told to do.
Ne kadar çabalarsa çabalasın hep ondan yapmasını istedikleri şeyin tersini yapıyordu.