Facebook

Sözlük

hardy

adjective

Türkçe'si güçlü, dayanıklı
Tür adjective
Örnek Cümle
Many readers regard the novels of the English writer Thomas Hardy as overly gloomy and pessimistic.
Birçok okuyucu, İngiliz yazar Thomas Hardy'nin romanlarını aşırı kasvetli ve kötümser olarak değerlendirmektedir.