Facebook

Sözlük

harm

verb

Türkçe'sizarar vermek
Türverb
Örnek Cümle
While some experts argue that television does harm to a child’s intellectual development, others do not totally agree with this notion.
Bazı uzmanlar televizyonun çocuğun zeka gelişimine zarar verdiğini ileri sürerken, bazıları bu görüşe tam olarak katılmıyorlar.

noun

Türkçe'sizarar
Türnoun
Örnek Cümle
The doctors don’t yet know exactly what harm the nicotine does to babies, especially at the low levels they were measuring, but there is strong indirect evidence that babies who live with smokers are much more likely to succumb to infections of the lungs and ears Exposure to other people smoke during childhood and during adulthood doubles the risk of getting cancer from passive smoking An adult can try to avoid other peoplesmoke but a baby can’t, so the doctors advice to smokers is: if you must smoke and find yourself in a room with a baby, at least open a window.
Doktorlar, özellikle alt düzey ölçümlerinde nikotinin bebekler üzerinde gerçekte ne ölçüde zararlı olduğunu bilmemektedirler ancak sigara içenlerle birlikte bulunan be­beklerin akciğer ve kulak enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının daha fazla oldu­ğuna ilişkin dolaylı, kuvvetli kanıtlar vardır.