Facebook

Sözlük

harmful

adjective

Türkçe'sizararlı
Türadjective
Örnek Cümle
Many kidney diseases can only be noticed at a late-stage, when the accumulation of harmful wastes presents a crisis.
Pek çok böbrek hastalığı ancak zararlı atık birikiminin tehlikeli bir durum arzettiği ilerlemiş bir aşamada farkedilebilmektedir.