Facebook

Sözlük

harmful

adjective

Türkçe'si zararlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Dogs are the least harmful animals.
Köpekler en az zararlı hayvanlardır.