Facebook

Sözlük

harmless

adjective

Türkçe'si zararsız
Tür adjective
Örnek Cümle
Normally harmless foods might cause numerous side effects in a pregnant woman.
Normalde zararsız olan gıdalar, hamile bir kadında birçok yan etkiye sebep olabilir.