Facebook

Sözlük

harmony

noun

Türkçe'siahenk, uyum
Türnoun
Örnek Cümle
The team should work in harmony for the good of the company.
Takım şirketin iyiliği için uyum içinde çalışmalıdır.

Alternatif öneriler:

harmoniousharmoniously