Facebook

Sözlük

have to

modal

Türkçe'si -mek zorunda olmak
Tür modal
Örnek Cümle
The achievements have to be proved by the copies of reports or certificates.
Başarılar rapor ya da sertifika kopyalarıyla kanıtlanmak zorundadır.

Alternatif öneriler:

havehave on hand