Facebook

Sözlük

have to

modal

Türkçe'si-mek zorunda olmak
Türmodal
Örnek Cümle
The students don't have to answer all the questions in the examination paper.
Öğrenciler sınav kağıdındaki tüm soruları cevaplandırmak zorunda değil.