Facebook

Sözlük

have

verb

Türkçe'sisahip olmak
Türverb
Örnek Cümle
By June of next year I'll have been teaching for twenty years.
Gelecek yıl Haziranda 20 yıldır ingilizce öğretiyor olmuş olacağım.