Facebook

Sözlük

have

verb

Türkçe'sisahip olmak
Türverb
Örnek Cümle
Both of them have mentioned having the same difficulty.
Her ikisi de aynı güçlüğü çektiklerinden söz ettiler.