Facebook

Sözlük

have

verb

Türkçe'si sahip olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Recent studies have shown that almost all chemical reactions that take place in living organisms are catalysed by protein molecules.
Son araştırmalar , canlılarda oluşan kimyasal tepkimelerin hemen hemen tümünün, protein molekülleri tarafından katalizlediğini göstermiştir.

Alternatif öneriler:

have on handhave to