Facebook

Sözlük

hazardous

adjective

Türkçe'sitehlikeli
Türadjective
Örnek Cümle
Smoking was proved to be hazardous to health.
Sigaranın sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmıştı.