Facebook

Sözlük

head

verb

Türkçe'si yönetmek; kafa vurmak
Tür verb
Örnek Cümle
Debilitating pain in the head at night is the most common symptom of brain tumour.
Gece baştaki güçsüzleştiren ağrı beyin tümörünün en yaygın belirtisidir.

noun

Türkçe'si baş, kafa; müdür
Tür noun
Örnek Cümle
It can be clearly understood from the report that, during the next century, there will be a considerable drop in the amount of water available per head in theworld.
Rapordan, gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılabilir.