Facebook

Sözlük

head

verb

Türkçe'si yönetmek; kafa vurmak
Tür verb
Örnek Cümle
The recently-appointed head of the department has got to gain the confidence of the faculty before he can introduce any radical changes.
Yeni atanan bölüm başkanı, köklü değişiklikler başlatmadan önce öğretim üyelerinin güvenini kazanmak zorundadır.

noun

Türkçe'si baş, kafa; müdür
Tür noun
Örnek Cümle
Debilitating pain in the head at night is the most common symptom of brain tumour.
Gece baştaki güçsüzleştiren ağrı beyin tümörünün en yaygın belirtisidir.