Facebook

Sözlük

health-related

adjective

Türkçe'si sağlıkla ilişkili
Tür adjective