Facebook

Sözlük

health

noun

Türkçe'si sağlık,canlılık
Tür noun
Örnek Cümle
The study has shown that exercise promotes mental health and reduces symptoms of depression.
Çalışma, egzersizin zihinsel sağlığı ilerlettiğini ve depresyon belirtilerini azaltığını göstermiştir.