Facebook

Sözlük

heart disease

noun

Türkçe'si kalp hastalığı
Tür noun
Örnek Cümle
Exposure to mercury may increase the risk of heart disease and stroke in men.
Cıvaya maruz kalmak, erkeklerde kalp hastalığı ve felce yol açabilir.