Facebook

Sözlük

heat

verb

Türkçe'si ısıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
It is difficult to live in Mersin in July or August, when the heat is unbearable.
Sıcaklığın katlanılmaz olduğu Temmuz yada Ağustos'ta Mersin'de yaşamak zordur.

noun

Türkçe'si ısı,ateş
Tür noun
Örnek Cümle
By converting electric energy into microwave energy, microwave ovens heat or cook foods very quickly.
Mikrodalga fırınlar, elektrik enerjisini mikrodalga enerjisine dönüştürerek, yiyecekleri çok çabuk ısıtır ya da pişirirler.