Facebook

Sözlük

heat

verb

Türkçe'si ısıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
The carbon dioxide in the atmosphere prevents some of the radiation from leaving the atmosphere Thus the heat remains in the atmosphere and carbon dioxide helps to prevent the temperature of the Earth from falling.
Atmosferdeki karbondioksit radyasyonun bir bölümünün atmosferi terk etmesini önler.

noun

Türkçe'si ısı,ateş
Tür noun
Örnek Cümle
It is generally accepted that the increase in the quantity of greenhouse gases is trapping more heat and increasing global temperatures.
Sera gazı miktarındaki artışın daha fazla ısı tutuyor olduğu ve küresel sıcaklıkları arttırdığı genel olarak kabul edilmektedir.