Facebook

Sözlük

heat

verb

Türkçe'siısıtmak
Türverb

noun

Türkçe'siısı,ateş
Türnoun
Örnek Cümle
The families heat lead, in a practice called Bokhoor, believed to disperse evil spirits and calm the child.
Bokhoor denilen bir uygulamada aileler kurşunu ısıtırlar ve kötü ruhları dağıtıp çocuğu sakinleştirdiğine inanırlar.