Facebook

Sözlük

heated

adjective

Türkçe'si kızgın,ısınmış
Tür adjective
Örnek Cümle
When different materials are heated, some expand more than others.
Değişik maddeler ısıtıldığında kimileri ötekilerden daha çok genleşir.

Alternatif öneriler:

heatheat-absorbing