Facebook

Sözlük

heated

adjective

Türkçe'sikızgın,ısınmış
Türadjective
Örnek Cümle
When different materials are heated, some expand more than others.
Değişik maddeler ısıtıldığında kimileri ötekilerden daha çok genleşir.

Alternatif öneriler:

heatedlyunheated