Facebook

Sözlük

heating

noun

Türkçe'siısıtma,ısınma
Türnoun
Örnek Cümle
They are used in refrigerators, heating and cooling systems and many industrial processes.
Buzdolaplarında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ve birçok sanayi işlemlerinde kullanılır.