Facebook

Sözlük

heavily

adverb

Türkçe'siyoğun şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
Success relies heavily on a manager's ability to set achievable goals, develop action plans and motivate employees to get the job done.
Başarı, bir yöneticinin büyük ölçüde başarılabilir hedefler koyma, eylem planları geliştirme ve çalışanları işin yapılmasında motive etme becerisine dayanmaktadır.