Facebook

Sözlük

heavy

adjective

Türkçe'siağır; yoğun
Türadjective
Örnek Cümle
With the heavy increase in the number of aquatic facilities and equipment, both public and private, safety in and around water becomes a daily necessity.
Su ile ilgili hem kamusal hem de özel olanak ve gereçlerin sayısındaki hızlı artışla birlikte, su içinde ve su kenarında güvenlik güncel bir zorunluluk olmuştur.

Alternatif öneriler:

heavysetheavyweight