Facebook

Sözlük

help

verb

Türkçe'si yardım etmek, yararı olmak
Tür verb
Örnek Cümle
This will help us to understand the methods used by artists.
Lazer tek­nolojisi, bitmiş yapıtın yüzeyinin altında bulunan şeyi göstermekte kullanılabilir.

noun

Türkçe'si yardım, çare
Tür noun
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.