Facebook

Sözlük

help

verb

Türkçe'siyardım etmek,yararı olmak
Türverb
Örnek Cümle
Education is very essential as it help students to become an accountable, educated and wise people.
Eğitim, öğrencilere sorumlu, eğitimli ve akıllı insanlar olmalarına yardımcı olduğu için çok gereklidir.

noun

Türkçe'siyardım,çare
Türnoun
Örnek Cümle
Executive coaching can help leaders and executives to develop their skills and rectify their drawbacks.
Yönetici koçluğu liderlerin ve yöneticilerin becerilerini geliştirmesine veeksikliklerini düzeltmelerine yardım edebilir.