Facebook

Sözlük

help

verb

Türkçe'si yardım etmek, yararı olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Many scientists believe that the use of alternative energy sources will reduce carbon emissions and that will help hold back global warming.
Çoğu bilim adamı, alternatif enerji kaynaklarının karbon yayılımlarını azaltacağına ve bunun küresel ısınmayı durdurmaya yardım edeceğine inanmaktadır.

noun

Türkçe'si yardım, çare
Tür noun
Örnek Cümle
Archaeologists don't have legends to help them to find out where the first modern men came from.
Arkeologların ilk çağdaş insanın nereden geldiğini anlamalarına yardımcı olacak efsaneleri yok.