Facebook

Sözlük

helpful

adjective

Türkçe'siyardımsever
Türadjective
Örnek Cümle
This knowledge will be helpful in understanding the reasons of change in the foreign exchange value.
Bu bilgi döviz değerlerindeki değişim nedenlerini anlamakta yardımcı olacaktır.

Alternatif öneriler:

helpfullyhelpfulnessunhelpful