Facebook

Sözlük

hence

connector

Türkçe'sibu yüzden
Türconnector
Örnek Cümle
Hence they can be compressed, or forced into a smaller space.
Bu bakımdan sıkıştırabilir ya da daha küçük bir yere zorla konulabilirler.