Facebook

Sözlük

her

pronoun

Türkçe'sionu, ona
Türpronoun
Örnek Cümle
I couldn’t help admiring her effective manner in dealing with the problem.
Sorunu ele alıştaki etkili yöntemine hayran olmaktan kendimi alamadım.

determiner

Türkçe'sionun
Türdeterminer
Örnek Cümle
In order for her to be promoted, first of all, it is necessary for the assistant manager to retire.
Onun terfi edebilmesi için her şeyden önce müdür yardımcısının emekli olması gerekiyor.