Facebook

Sözlük

here

adverb

Türkçe'si burada; işte
Tür adverb
Örnek Cümle
New managing director appointed by board of directors was sent here with the purpose of carrying out building project.
Yönetim kurulu tarafından atanan yeni genel müdür, inşaat projesini yürütmek amacıyla buraya gönderildi.