Facebook

Sözlük

here

adverb

Türkçe'siburada; işte
Türadverb
Örnek Cümle
A lot of students won't be here by eight.
Saat 8'de birçok öğrenci burada olmayacak.