Facebook

Sözlük

hereditary

adjective

Türkçe'sikalıtımsal
Türadjective
Örnek Cümle
Experts argue that, besides environment, certain hereditary factors condition intellectual development as well.
Uzmanlar, çevrenin yanı sıra, bazı kalıtsal faktörlerin de zeka gelişimini etkilediğini ileri sürmektedirler.

Alternatif öneriler:

botheredheredity