Facebook

Sözlük

hereditary

adjective

Türkçe'si kalıtımsal
Tür adjective
Örnek Cümle
The key causes of obesity include eating too much, a lack of exercise and hereditary and genetic reasons.
Obezitenin anahtar sebepleri çok fazla yemeyi, egzersiz azlığını, kalıtsal ve genetik sebepleri içermektedir.