Facebook

Sözlük

hero

noun

Türkçe'si kahraman
Tür noun
Örnek Cümle
The external conflict, as we can easily make out, is the conflict between two people, the tragic hero and another main character of the story.
Dış çatışma, kolaylıkla anlayabildiğimiz gibi, iki insan, trajik kahraman ve hikayenin diğer kahramanları arasındaki çatışmadır.