Facebook

Sözlük

high-return

adjective

Türkçe'si yüksek getirili
Tür adjective
Örnek Cümle
Around the world today, a house is increasingly viewed not only as a place to live in but at the same time as a high-return investment.
Bugün dünyada ev, giderek, sadece içinde yaşanacak bir yer olarak değil aynı zamanda yüksek getirili bir yatırım olarak görülmektedir.