Facebook

Sözlük

high

adjective

Türkçe'si yüksek,çok,fazla
Tür adjective
Örnek Cümle
When the time comes for me to retire I will have risen to a high position in the firm.
Emekliliğim geldiği zaman firmada yüksek bir mevkiye yükselmiş olacağım.

adverb

Türkçe'si yükseklerde,yukarıda
Tür adverb
Örnek Cümle
Agricultural researchers in developed countries are working to develop strains of rice that produce high yields with less water.
Gelişmiş ülkelerdeki zirai araştırmacılar, az su ile yüksek verim sağlayan pirinç türleri geliştirmek için çalışmaktadır.