Facebook

Sözlük

high

adjective

Türkçe'siyüksek,çok,fazla
Türadjective
Örnek Cümle
Sleeping pills, especially when used regularly for longer than a few weeks or at high doses, can cause dependency in some people.
Uyku hapları, özellikle birkaç haftadan daha uzun süre veya yüksek dozlarda düzenli olarak kullanıldığında, bazı insanlarda bağımlılığa neden olabilir.

adverb

Türkçe'siyükseklerde,yukarıda
Türadverb
Örnek Cümle
I’d better call a doctor because mother has a high temperature.
Annemin ateşi yüksek olduğu için doktoru arasam iyi olur.