Facebook

Sözlük

high

adjective

Türkçe'si yüksek,çok,fazla
Tür adjective
Örnek Cümle
With the exception of its southwest, a large part of Afghanistan is covered by high snow-capped mountains and divided by deep valleys.
Afganistan’ın güneybatısı hariç büyük bir bölümü, zirveleri karla örtülü yüksek dağlarla kaplıdır ve derin vadilerle bölünmüştür.

adverb

Türkçe'si yükseklerde,yukarıda
Tür adverb
Örnek Cümle
Many parents and high school students want to know why is college important, and what can be gained from it.
Birçok ebeveyn ve lise öğrencileri üniversitenin neden önemli olduğunu ve ondan ne kazanılabileceğini bilmek istiyor.