Facebook

Sözlük

high

adjective

Türkçe'siyüksek,çok,fazla
Türadjective
Örnek Cümle
Agricultural Department suggests that high concentrations of salt make life difficult for the bacteria that are responsible for spoiling food.
Tuz bakterilerin sıvı dengesini altüst eder, bu yüzden bakteriler tuzu dışarı pompalamak zorunda kalırlar.

adverb

Türkçe'siyükseklerde,yukarıda
Türadverb
Örnek Cümle
Adam Smith claimed that at least 60 years of experience were needed for a country to acquire the necessary skills to turn out high quality products.
Adam Smith, bir ülkenin yüksek kaliteli ürünler üretmede gerekli becerileri kazanması için en az 50 yıllık deneyime ihtiyacı olduğunu iddia etmiştir.