Facebook

Sözlük

him

pronoun

Türkçe'sionu, ona
Türpronoun
Örnek Cümle
Nothing has been heard from him since he left.
Ayrıldığından beri ondan hiçbir haber alınmadı.