Facebook

Sözlük

himself

pronoun

Türkçe'sikendi, kendisi
Türpronoun
Örnek Cümle
The king himself gave him the medal.
Ona madalyayı Kral’ın kendisi verdi.