Facebook

Sözlük

his

pronoun

Türkçe'si onunki
Tür pronoun
Örnek Cümle
Members of the Cabinet are selected by the Prime Minister, normally from among the leaders of his own party in the parliament.
Kabine üyeleri, normal olarak parlamentodaki kendi partisinin önemli isimleri arasından Başbakan tarafından seçilir.

determiner

Türkçe'si onun, ona ait
Tür determiner
Örnek Cümle
Within the frontier of his own country the citizen is generally very sensitive to the prestige of the written form.
Resmi dillerin yazılı bir biçimi vardır ve bu, çoğu kez, tüm ayrıntılarıyla saptanmıştır.