Sözlük

his

pronoun

Türkçe'si onunki
Tür pronoun
Örnek Cümle
The doctor has got to change his job.
Doktorun işini değiştirmesi gerekiyor.

determiner

Türkçe'si onun, ona ait
Tür determiner