Facebook

Sözlük

his

pronoun

Türkçe'sionunki
Türpronoun
Örnek Cümle
The farmer is raising cattle in his farm.
Çiftçi çiftliğinde sığır yetiştiriyor.

determiner

Türkçe'sionun, ona ait
Türdeterminer
Örnek Cümle
While Sheldon was watching television, his wife was laying the tables.
Sheldon televizyonu izlerken hanımı masayı hazırlıyordu.