Facebook

Sözlük

his

pronoun

Türkçe'si onunki
Tür pronoun
Örnek Cümle
This is caused by a deficiency in vitamin C, which is found in fruit and vegetables.
Bu, meyve ve sebzelerde bulunan C vitamini eksikliğinden ileri gelir.

determiner

Türkçe'si onun, ona ait
Tür determiner
Örnek Cümle
Charles Dickens was one of the writers who reflected the features of the realist movement in his novels most successfully.
Charles Dickens, romanlannda realist akımın özelliklerini en başarılı biçimde yansıtmış yazarlardan biriydi.