Facebook

Sözlük

his

pronoun

Türkçe'si onunki
Tür pronoun
Örnek Cümle
If the rich man hadn't paid the ransom at once, he wouldn't have got his son back alive.
Zengin adam fidyeyi derhal ödememiş olsaydı, oğlunu tekrar sağ olarak alamamış olacaktı.

determiner

Türkçe'si onun, ona ait
Tür determiner
Örnek Cümle
Many critics think that his new novel is an excellent contribution to the list of distinctive novels of the last ten years.
Çoğu eleştirmen, onun yeni romanının son on yılın seçkin romanlar listesine mükemmel bir katkı olduğunu düşünüyor.