Facebook

Sözlük

historical

adjective

Türkçe'si tarihi, tarihsel
Tür adjective
Örnek Cümle
There is not even a consensus on what a historical novel is or ought to be.
Tarihsel romanın ne olduğu ya da ne olması gerektiği üzerinde bir görüş birliği bile yok.