Facebook

Sözlük

historical

adjective

Türkçe'sitarihi, tarihsel
Türadjective
Örnek Cümle
All the books studied during this course have been selected in consideration of their literary and historical value.
Bu ders boyunca incelenen bütün kitaplar, edebi ve tarihi değerleri göz önüne alınarak seçilmiştir.

Alternatif öneriler:

historichistoricallyprehistoric