Facebook

Sözlük

hit

verb

Türkçe'si vurmak, çarpmak; (afet vs) kötü etkilemek
Tür verb
Örnek Cümle
As Dr Fawcett has demonstrated in his latest article, it is the underdeveloped countries that have been worst hit by the economic recession.
Son makalesinde Dr Fawcett’in açıkladığı gibi, ekonomik durgunluktan en kötü biçimde etkilenenler, az gelişmiş ülkelerdir.

noun

Türkçe'si çarpma,vuruş,popüler
Tür noun
Örnek Cümle
The atoms and molecules are constantly hitting the walls of the gas container.
Bu atom ve moleküller gazın içinde bulunduğu kabın duvarlarına sürekli çarparlar.