Facebook

Sözlük

hole

noun

Türkçe'si delik,çukur
Tür noun
Örnek Cümle
A few months ago scientists from New Zealand reported that the hole in the Antarctic ozone layer had, for the first time, stretched over a part of southern Chile.
Birkaç ay önce Yeni Zelandalı bilim adamları, Antarktika ozon tabakasındaki deliğin, ilk kez, Güney Şili'nin bir bölümünü kapladığını bildirdiler.