Facebook

Sözlük

honestly

adverb

Türkçe'sigerçekten,dürüstçe
Türadverb