Facebook

Sözlük

hospital

noun

Türkçe'si hastane
Tür noun
Örnek Cümle
The patients in this hospital are all from the Middle East countries.
Bu hastanedeki hastaların tümü Ortadoğu ülkelerindendir.