Facebook

Sözlük

hour

noun

Türkçe'sisaat
Türnoun
Örnek Cümle
There is no rule that you have to spend a four-hour block of time on one subject.
Bir konuda dört saat aralıksız zaman harcamak diye bir kural yoktur.

Alternatif öneriler:

hourglasshourly