Facebook

Sözlük

hour

noun

Türkçe'sisaat
Türnoun
Örnek Cümle
Cars must not travel at more than twenty kilometres per hour here.
Arabalar burada saatte yirmi kilometreden fazla surat yapmamalı.

Alternatif öneriler:

hourglasshourly