Facebook

Sözlük

house

verb

Türkçe'sibarındırmak,ev sağlamak
Türverb
Örnek Cümle
The old man had hardly left the house when the storm broke.
Fırtına çıktığında yaşlı adam evden nerdeyse yeni ayrılmıştı.

noun

Türkçe'siev
Türnoun
Örnek Cümle
For most people, the main cause of anxiety when it comes to purchasing a house is the cost and financial commitment.
Çoğu insan için kaygının ana sebebi, bir ev satın alma söz konusu olduğunda maliyet ve finansal taahhüttür.