Facebook

Sözlük

house

verb

Türkçe'si barındırmak,ev sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
The results showed that an adult living in a house with just one smoker has a 1.
Sonuçlar, evde sigara içen tek bir kişiyle oturan bir yetişkinin, hiç sigara iç­meyen bir evde oturandan 1,4 kat daha büyük tehlike içinde olduğunu göstermiştir ve evde her bir sigara içenle kanser riski artmaktadır.

noun

Türkçe'si ev
Tür noun
Örnek Cümle
New house building should not mean the disappearance of the playing fields and green spaces which every town and city needs.
Yeni konut yapımı, her kasaba ve şehrin gereksinim duyduğu oyun sahalarının ve yeşil alanların yok olması anlamına gelmemelidir.