Facebook

Sözlük

housing

noun

Türkçe'si yerleşim, iskan
Tür noun
Örnek Cümle
Have you seen much improvement in the housing situation during the past decade?
Son on yılda konut durumunda fazla gelişme gözlediniz mi?