Facebook

Sözlük

housing

noun

Türkçe'si yerleşim, iskan
Tür noun
Örnek Cümle
The new minister is seriously worried about the housing problem in the overpopulated regions.
Yeni Bakan, aşırı nüfusa sahip bölgelerdeki konut sorunundan ciddi şekilde endişe duymaktadır.